Bogdan Dowlasz: Accordarium

Bogdan Dowlasz

Accordarium na akordeon solo

Jedna z najnowszych kompozycji prof. Bogdana Dowlasza na akordeon solo (2020), dedykowana prof. Elżbiecie Rosińskiej.

979-0-801586-16-2

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Dialogus musarum

Bogdan Dowlasz

Dialogus musarum
na akordeon

Publikacja w ramach serii wydawniczej “Dowlasz Collection” w nowej szacie graficznej, poddana wnikliwej korekcie odautorskiej oraz edycyjnej.

979-0-601566-97-3

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Fresk

Bogdan Dowlasz

Fresk
na akordeon

Publikacja w ramach serii wydawniczej “Dowlasz Collection” w nowej szacie graficznej, poddana wnikliwej korekcie odautorskiej oraz edycyjnej.

979-0-601566-98-0

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Na dobry początek… Vol. 1

Bogdan Dowlasz

Na dobry początek… Vol. 1
na akordeon

Publikacja otwierająca autorską serię wydawniczą “Dolasz Collection” – doskonale znanych akordeonistom pedagogicznych utworów prof. Bogdana Dowlasza. Utwory zostały poddane wnikliwej korekcie odautorskiej i edycyjnej, by w nowej odsłonię wydawniczej trafić do młodych adeptów gry na akordeonie. W pierwszym zeszycie znajdują się utwory:

 • Wycinanka
 • Trzy tańce polskie
 • Sonatina piccola
 • Zabawy dziecięce

979-0-801566-95-9

cena: 36,75 PLN

Bogdan Dowlasz: W stronę polifonii 1

Bogdan Dowlasz

W stronę polifonii Vol. 1
na akordeon

Znakomity zbiór pedagogicznych utworów polifonicznych na akordeon, wprowadzających młodych akordeonistów w pojęcia kanonu, imitacji czy kontrapunktu. Doskonale znane utwory prof. Dowlasza poddane zostały rewizji edycyjnej oraz korekcie odautorskiej, by w nowym układzie trafić do młodych adeptów gry na akordeonie. Zbiór dostosowany jest do wykonywania zarówno na akordeonach nie wyposażonych w manuał melodyczny, jak też posiadających ów manuał. Publikacja zawiera kilkanaście utworów: samodzielnych – pojedynczych oraz scalonych jako małe suity:

 • Zabawa z echem
 • W starym zamku
 • Echo
 • Rozmowa
 • Lustrzane zajączki
 • Zagadka
 • Im dalej w las…
 • Etiuda
 • Mała ballada
 • Mała suita

979-0-601566-96-6

cena: 36,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Fantazja i taniec

Jerzy Mądrawski

Fantazja i taniec
na akordeon

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest cenionej polskiej akordeonistce – prof. Elżbiecie Rosińskiej.

979-0-801566-89-8

cena: 36,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Suita chorałowa

Jerzy Mądrawski

Suita chorałowa
na dwa akordeony

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest wybitnemu akordeoniście – prof. Joachimowi Pichurze.

979-0-801566-90-4

cena: 42 PLN

Jerzy Mądrawski: Trzy utwory

Jerzy Mądrawski

Trzy utwory
na akordeon

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest znakomitemu akordeoniście – Bartoszowi Głowackiemu.

979-0-801566-91-1

cena: 36,75 PLN

Marek Kunicki: “1984” na obój i akordeon

Marek Kunicki

1984  na obój i akordeon

Kompozycja nagrodzona na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na kompozycję kameralną z udziałem akordeonu „Sanok 2005”, dedykowana uznanym artystom: Agacie Piotrowskiej-Bartoszek (obój) oraz Maciejowi Ćwiklińskiemu (akordeon) – jej pierwszym wykonawcom. Utwór powstał w wyniku inspiracji dziełem Georga Orwella, jest pewną formą emocjonalnego poematu z wirtuozowską partią oboju. [Marek Kunicki]

ISMN 979-0-801566-77-5

cena: 42 PLN

Jerzy Mądrawski: Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły – wyciąg fortepianowy

Jerzy Mądrawski

Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły – wyciąg fortepianowy

Utwór dedykowany prof. dr hab. Elwirze Śliwkiewicz-Cisak oraz Maciejowi Frąckiewiczowi.
Publikacja zawiera wyciąg fortepianowy oraz głos partii akordeonu.

979-0-801566-60-7

cena: 57,75 PLN