Jerzy Mądrawski: Fantazja i taniec

Jerzy Mądrawski

Fantazja i taniec
na akordeon

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest cenionej polskiej akordeonistce – prof. Elżbiecie Rosińskiej.

979-0-801566-89-8

cena: 36,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Suita chorałowa

Jerzy Mądrawski

Suita chorałowa
na dwa akordeony

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest wybitnemu akordeoniście – prof. Joachimowi Pichurze.

979-0-801566-90-4

cena: 42 PLN

Jerzy Mądrawski: Trzy utwory

Jerzy Mądrawski

Trzy utwory
na akordeon

Kolejna publikacja w kolekcji kompozytorskiej profesora Jerzego Mądrawskiego. Zbiór dedykowany jest znakomitemu akordeoniście – Bartoszowi Głowackiemu.

979-0-801566-91-1

cena: 36,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły – wyciąg fortepianowy

Jerzy Mądrawski

Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły – wyciąg fortepianowy

Utwór dedykowany prof. dr hab. Elwirze Śliwkiewicz-Cisak oraz Maciejowi Frąckiewiczowi.
Publikacja zawiera wyciąg fortepianowy oraz głos partii akordeonu.

979-0-801566-60-7

cena: 57,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły

Jerzy Mądrawski

Concerto na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły

Utwór dedykowany prof. dr hab. Elwirze Śliwkiewicz-Cisak oraz Maciejowi Frąckiewiczowi.
Publikacja zawiera partyturę w formacie A3 oraz komplet głosów.

ISMN 979-0-801566-59-1

cena: 1260 PLN

Jerzy Mądrawski: Online Labyrinth Music

Jerzy Mądrawski

Online Labyrinth Music na akordeon

Online Labyrinth Music jest kompozycją przeznaczoną dla koncertujących artystów muzyków, dedykowaną prof. Zbigniewowi Ignaczewskiemu – pierwszemu wykonawcy. Utwór o zabarwieniu filozoficznym uwypukla sonorystyczne i wyrazowe możliwości akordeonu. Narracja muzyczna odwołuje się do wyobraźni odbiorców dzieła odnoście powiązań dźwięków z technologiami cyfrowymi. [Jerzy Mądrawski]

ISMN 979-0-801566-55-3

cena: 36,75 PLN

Jerzy Mądrawski: Dyptyk

Jerzy Mądrawski

Dyptyk na dwa akordeony

Dyptyk na duet akordeonowy  jest kompozycją o charakterze kontemplacyjnym i wirtuozowskim,  przeznaczoną dla zaawansowanych w grze na akordeonie uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Utwór powstał pod wpływem dwóch łacińskich sentencji: Conceptus est homo (Narodził się człowiek) i Tempus fugit, aeternitas manet (Czas ucieka, wieczność czeka). Część pierwsza – o charakterze nostalgicznym – dotyczy narodzin i wzrastania człowieka, druga zaś – pełna dramaturgii – obrazuje nieubłagany upływ czasu (motyw tykającego zegara), zakończony kresem istnienia człowieka. Tempus fugit…. w wersji  fonograficznej (w wykonaniu duetu akordeonowego:  Maciej Frąckiewicz i Rafał Łuc) opublikowany został  na płycie  Jerzy Mądrawski – Interferences, DUX, Warszawa 2017. Kompozycję  nagrodzono na VIII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Sanoku. [Jerzy Mądrawski]

ISMN 979-0-801566-54-6

cena: 42 PLN

Jerzy Mądrawski: Ballada

Jerzy Mądrawski

Ballada na akordeon

Ballada jest kompozycją wirtuozowską, dedykowaną znakomitemu polskiemu akordeoniście Zbigniewowi Ignaczewskiemu, przeznaczoną dla zaawansowanych w grze uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Utwór o charakterze epickim, stanowiący syntezę współczesnego języka dźwiękowego i neoklasycznego, nawiązuje do polskiej muzyki ludowej. Fragmenty liryczne o typowo tonalnym zabarwieniu  inspirowane były poezją Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”. [Jerzy Mądrawski]

ISMN 979-0-801566-53-9

cena: 36,75 PLN