grafika

Oferta przepisywania/kopiowania materiałów nutowych:

  • sporządzanie grafiki nutowej na podstawie rękopisów (partytury – w tym zaawansowane partytury muzyki współczesnej)
  • sporządzanie grafiki nutowej na podstawie starodruków, nut częściowo zniszczonych (m.in. notacja menzuralna, pieśni rosyjskie z cyrylicą)
  • sporządzanie głosów orkiestrowych na podstawie rękopisów lub gotowych partytur (szczególnie zwracam uwagę na „przewrotki” – możliwość wygodnego przewracania stron przez muzyków orkiestrowych)
  • sporządzanie partytur na podstawie istniejących głosów orkiestrowych
  • transponowanie (transponowanie pieśni, utworów fortepianowych, i in.)
  • sporządzanie grafik nutowych – przykładów na potrzeby umieszczenia ich w publikacjach (prace naukowe – magisterskie, doktorskie; podręczniki, książki muzyczne)
  • sporządzanie „fortepianówek” na potrzeby zarejestrowania w ZAIKS

Specjalnością firmy jest sporządzanie cyfrowej (komputerowej) wersji materiałów nutowych – głównie najnowszej muzyki współczesnych kompozytorów –  na podstawie rękopisów. Pośród kompozytorów, których partytury Ars musica zamieniła w cyfrowy PDF są: prof. Bronisław Kazimierz Przybylski, prof. Sławomir Kaczorowski, doc. Ryszard Gabryś, Tadeusz Wielecki, dr Artur Zagajewski, Katarzyna Taborowska.

Jako wykwalifikowany teoretyk muzyki i kompozytor zapewniam pełny profesjonalizm i rzetelność, a także relatywnie krótki i terminowy czas realizacji. Służę pomocą w stworzeniu oraz przeniesieniu do partytury różnych niestandardowych rozwiązań graficznych zgodnie z intencją kompozytorów. Nie obce mi są zaawansowane i wyszukane sposoby notacji; wszystkie staram się odzwierciedlić w cyfrowej partyturze (jak dotąd z sukcesem). Wielokrotnie udało mi się również odnaleźć drobne „literówki”  w rękopisach (tj. braki znaków chromatycznych, niewłaściwe klucze, braki oznaczeń artykulacyjnych, lub ich odwołań, itp.). Stosuję się do zasad „ortografii muzycznej” zgodnych z poprawną pisownią nut oraz określeń dynamicznych, artykulacyjnych, agogicznych.

 


 

6a

Gotowe materiały przesyłam w formacie PDF bądź formatach graficznych: JPG, TIFF (lub innych na życzenie) zgodnych z standardem drukarskim. Natomiast pracuję na podstawie przysłanych materiałów drogą mejlową (PDF, JPG) lub pocztą tradycyjną (kserokopie).


 

finale

Jest również możliwość zamówienia materiałów w roboczym pliku edytora nutowego Finale 25 MUSX (lub MUS). Wiąże się to jednak z drobnym ryzykiem niekompatybilności platform (macintosh – windows), rodzajów czcionek, jak i plug-inów których wielu używam. Dlatego standardowo preferuję wysyłać pliki graficzne.


e

Staram się proponować kwoty „rozsądne”. Przed przystąpieniem do pracy dokonuję wstępnej wyceny, dopiero po jej akceptacji zabieram się do pracy. Gotowe materiały zazwyczaj przesyłam drogą mejlową wraz z rachunkiem do opłacenia przelewem.