Marcin Tadeusz Łukaszewski: Warsaw Triptych

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Warsaw Triptych na fortepian

Tryptyk warszawski powstawał etapami. Pisałem go z myślą o muzyce Chopina, która jest mi szczególnie bliska – stąd polonez (z mazurkiem wewnątrz) i nokturn jako wspomnienie wielkiego twórcy i warszawiaka. Pod względem muzycznym tryptyk ma jednak niewiele wspólnego, chociaż polonez pod względem formy i faktury jest inspirowany Polonezem fis-moll op. 44.
Warsaw Triptych dedykuję wielkiej polskiej artystce, Marii Gabryś-Heyke. [Marcin Tadeusz Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-74-4

cena: 36,75 PLN

Marcin Tadeusz Łukaszewski: Gaia – Mater Terra

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Gaia – Mater Terra na organy

Kolejna publikacja w monograficznej serii Marcina Tadeusza Łukaszewskiego.

W utworze Gaia – Mater Terra chciałem ukazać obecność wielkich tradycji religijnych: starożytnej i judeo-chrześcijańskiej, które łączą się w wielką tradycję europejskiej kultury. Pragnąłem też wyrazić wielkość i piękno Ziemi jako planety, nawiązując do stworzenia jej opisu w Księdze Rodzaju: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!». Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą”. Ilustrację muzyczną tych słów można odnaleźć na dwóch pierwszych stronach Gaia – Mater Terra. [M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-11-9

cena: 36,75 PLN

Marcin Tadeusz Łukaszewski: Capriccio ad Carpaccio

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Capriccio ad Carpaccio na wiolonczelę solo

Tytuł utworu nawiązuje do nazwiska włoskiego malarza renesansowego Vittore Carpaccio (ok. 1465-1526), zaliczanego do czołowych mistrzów szkoły weneckiej. W moim utworze można próbować doszukiwać się inspiracji malarstwem włoskiego mistrza… [M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-9020126-7-6

cena: 36,75 PLN

Marcin Tadeusz Łukaszewski: Drei Nachlider, Klasteriana

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Drei Nachtlieder, Klasteriana na fortepian

“Drei Nachtlieder”, wbrew tytułowi, są utworem jednoczęściowym. Pisząc go zamierzałem nawiązać do tradycji nokturnu, gatunku utożsamianego głównie z muzyką romantyczną. W “Klasterianie”, jednoczęściowym utworze, pragnąłem wyzyskać sonorystyczne możliwości fortepianu, wynikające z użycia wyłącznie różnego rodzaju klasterów. [M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-9020126-6-9

cena: 36,75 PLN