Andrzej Cwojdziński: Nokturn op. 24

Andrzej Cwojdziński

Nokturn na wiolonczelę i fortepian op. 24

Nokturn na wiolonczelę i fortepian op. 24 należy do niezwykle cennych kompozycji w dorobku Andrzeja Cwojdzińskiego. Utwór powstał w 1988 roku, a jego konstrukcja wykazuje cechy trzyczęściowej formy repryzowej ABA1. Pełna zadumy i melancholii melodia części A i A1 rozwija się w głosie wiolonczeli na tle ostinatowego ruchu ósemkowego w partii fortepianu. Jej wyróżnikiem są wychylenia sekundowe i chromatyka. Rozbudowana faktura oraz ożywienie, które dokonuje się na gruncie rytmicznym i dynamicznym sprawiają, że środkowa część B wyraźnie kontrastuje ze skrajnymi segmentami utworu. Prawykonanie Nokturnu miało miejsce w Weronie (Włochy). Dokonał go Kompozytor wraz ze swoim synem Piotrem Cwojdzińskim (wiolonczelistą), o czym świadczy informacja zawarta w indeksie kompozycji, który sporządził Andrzej Cwojdziński (brak jednak danych określających datę koncertu).

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

 

979-0-801586-33-9

cena: 42 PLN

Andrzej Cwojdziński: Sonata op. 1

Andrzej Cwojdziński

Sonata op. 1 na wiolonczelę i fortepian

Pracę nad Sonatą na wiolonczelę i fortepian  op. 1 Andrzej Cwojdziński ukończył w grudniu 1952 roku, natomiast prawykonania utworu dokonał w roku 1953 przyjaciel kompozytora z czasów studenckich, wiolonczelista i pedagog Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (późniejszej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego) – Witold Herman. Utwór nagrodzony został w roku 1953 na Międzynarodowym Konkursie kompozytorskim w Vercelli.

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

979-0-801586-11-7

cena: 42 PLN

Andrzej Cwojdziński: Suita op.20

Andrzej Cwojdziński

Suita op. 20 na wiolonczelę i klawesyn lub fortepian

Suita na wiolonczelę i klawesyn lub fortepian op. 20 została napisana w roku 1985. Rok później w Bolonii (Włochy) miało miejsce jej prawykonanie, którego dokonali Piotr i Lidia Cwojdzińscy. Utwór pod wieloma względami nawiązuje do suity barokowej. Świadczy o tym między innymi tytuł całości, a także nazwy kolejnych części. Preludium, Allemande, Courante, Sarabande (w tym przypadku zastąpiona Menuetem) oraz Gigue stanowiły zazwyczaj podstawę cyklu kompozycji instrumentalnych tworzących suitę. Powszechną praktyką było również rozszerzanie zbioru o dodatkowe tańce lub formy nietaneczne. Z tej możliwości skorzystał Andrzej Cwojdziński uzupełniając cykl o Arię, Passacaglię i Fugę.

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

979-0-801586-34-6

cena: 42 PLN

Bernard Chmielarz: Scherzo

Bernard Chmielarz

Scherzo na kontrabas i fortepian

Scherzo na kontrabas i fortepian Bernarda Chmielarza jest charakterystyczne dla stylistyki tego
kompozytora, zawiera bowiem sporą dozę humoru. Napisane współcześnie w
konwencji “neoklasycznej” jest pełne zadziorności: oba pikantne tematy
zdają się tu dialogować pomiędzy kontrabasem a fortepianem ze swadą i
błyskotliwością. “Scherzo” ma szansę stać się interesującą pozycją w
repertuarze kontrabasowym oraz kameralnym.

979-0-801586-30-8

cena: 42 PLN

Artur Żuchowski: Vocalisations

Artur Żuchowski

Vocalisations na głos lub instrument i fortepian

Vocalisations to prosta, kantylenowa kompozycja o niewielkich rozmiarach. Jej atutem jest konstrukcja linii melodycznej, pozwalająca na wykonanie utworu na każdym możliwym z instrumentów (z głosem ludzkim włącznie) z towarzyszeniem fortepianu – i z takim właśnie zamysłem została skomponowana. Jej pierwszymi wykonawcami byli Damian Kurek i Maria Rutkowska. Kompozycja została wykonana w całości na flugelhornie z towarzyszeniem fortepianu.

979-0-801586-38-4

cena: 42 PLN

Sergii Leontiev: Sonatina

Sergii Leontiev

Sergii Leontiev
Sonatina na saksofon altowy i fortepian

Kompozycja powstała na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Impulsem do stworzenia muzyki była w pewnym sensie nostalgia za podróżami, które nie były możliwe podczas pandemii. Sonatina to rodzaj muzycznej podróży do Nowego Jorku, nawiązującej do osobistej podróży kompozytora do Stanów Zjednoczonych w 2011 roku, a także wrażenia po lekturze filmów kina klasycznego, komedii Woody’ego Allena, oraz „Śniadania u Tiffany’ego”, w wyniku których powstały utwór  nabył pewnych cech jazzowych. Sonatina jest nasycona  synkopami rytmiczne, zaskakującą harmonią, a także wieloma technikami wykonawczymi, które nadają całą gamą świeżych barw palecie muzyсznej Sonatinie.

979-0-801586-18-6

cena: 47,25 PLN

Ewa Fabiańska-Jelińska: Sonata

Ewa Fabiańska-Jelińska

Ewa Fabiańska-Jelińska
Sonata na puzon i fortepian

979-0-801586-24-7

cena: 42 PLN

Ewa Fabiańska-Jelińska: Arabeska

Ewa Fabiańska-Jelińska

Ewa Fabiańska-Jelińska
Arabeska na puzon i fortepian

979-0-801586-22-3

cena: 42 PLN

Marek Kunicki: 1986. A Nuclear Poem

Marek Kunicki

1986. A Nuclear Poem na saksofon altowy i fortepian

Kompozycja powstała w wyniku inspiracji wydarzeniami katastrofy czarnobylskiej, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. 10-minutowy poemat muzyczny na saksofon i fortepian dedykowany jest duetowi Łukaszowi Wójcickiemu (saksofon) oraz Agnieszce Sucheniak-Wójcickiej (fortepian), którzy dokonali prawykonania kompozycji w przeddzień rocznicy katastrofy – 25 kwietnia 2022 roku.

979-0-801586-13-1

cena: 42 PLN

Marta Mołodyńska-Wheeler: Kalejdoskop

Marta Mołodyńska-Wheeler

Kalejdoskop – miniatury na 4 ręce

Niniejszy zbiór miniatur na cztery ręce powstał z myślą o młodych pianistach, którzy przyjemność znajdują we wspólnym muzykowaniu w duecie fortepianowym. Intencją moją było napisanie kompozycji zróżnicowanych pod względem stylistycznym, jak i odbiegających od dostępnych na rynku materiałów w rozumieniu stricte klasycznym, ludowym bądź noszącym znamiona utworów współczesnych, a nawet atonalnych. Choć zapis ma formę zupełnie tradycyjną, miniatury te nawiązują swym charakterem do typowych gatunków muzyki rozrywkowej, jazzowej i filmowej. Życzę wykonawcom dużo radości ze wspólnej gry! [Marta Mołodyńska-Wheeler]

Zbiór zawiera utwory:

  • Przestrzenie
  • Mała siesta
  • Tęsknota
  • Fircyk
  • Opowieść strumienia
  • Zmysłowy wiatr

979-0-801586-12-4

cena: 47,25 PLN