Andrzej Cwojdziński: Nokturn op. 24

Andrzej Cwojdziński

Nokturn na wiolonczelę i fortepian op. 24

Nokturn na wiolonczelę i fortepian op. 24 należy do niezwykle cennych kompozycji w dorobku Andrzeja Cwojdzińskiego. Utwór powstał w 1988 roku, a jego konstrukcja wykazuje cechy trzyczęściowej formy repryzowej ABA1. Pełna zadumy i melancholii melodia części A i A1 rozwija się w głosie wiolonczeli na tle ostinatowego ruchu ósemkowego w partii fortepianu. Jej wyróżnikiem są wychylenia sekundowe i chromatyka. Rozbudowana faktura oraz ożywienie, które dokonuje się na gruncie rytmicznym i dynamicznym sprawiają, że środkowa część B wyraźnie kontrastuje ze skrajnymi segmentami utworu. Prawykonanie Nokturnu miało miejsce w Weronie (Włochy). Dokonał go Kompozytor wraz ze swoim synem Piotrem Cwojdzińskim (wiolonczelistą), o czym świadczy informacja zawarta w indeksie kompozycji, który sporządził Andrzej Cwojdziński (brak jednak danych określających datę koncertu).

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

 

979-0-801586-33-9

cena: 42 PLN

Andrzej Cwojdziński: Sonata op. 1

Andrzej Cwojdziński

Sonata op. 1 na wiolonczelę i fortepian

Pracę nad Sonatą na wiolonczelę i fortepian  op. 1 Andrzej Cwojdziński ukończył w grudniu 1952 roku, natomiast prawykonania utworu dokonał w roku 1953 przyjaciel kompozytora z czasów studenckich, wiolonczelista i pedagog Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (późniejszej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego) – Witold Herman. Utwór nagrodzony został w roku 1953 na Międzynarodowym Konkursie kompozytorskim w Vercelli.

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

979-0-801586-11-7

cena: 42 PLN

Andrzej Cwojdziński: Suita op.20

Andrzej Cwojdziński

Suita op. 20 na wiolonczelę i klawesyn lub fortepian

Suita na wiolonczelę i klawesyn lub fortepian op. 20 została napisana w roku 1985. Rok później w Bolonii (Włochy) miało miejsce jej prawykonanie, którego dokonali Piotr i Lidia Cwojdzińscy. Utwór pod wieloma względami nawiązuje do suity barokowej. Świadczy o tym między innymi tytuł całości, a także nazwy kolejnych części. Preludium, Allemande, Courante, Sarabande (w tym przypadku zastąpiona Menuetem) oraz Gigue stanowiły zazwyczaj podstawę cyklu kompozycji instrumentalnych tworzących suitę. Powszechną praktyką było również rozszerzanie zbioru o dodatkowe tańce lub formy nietaneczne. Z tej możliwości skorzystał Andrzej Cwojdziński uzupełniając cykl o Arię, Passacaglię i Fugę.

Publikacja w redakcji Anny Parkity oraz Przemysława Wierzby.

979-0-801586-34-6

cena: 42 PLN

Aleksander Jan Szopa: Misterioso / Preludium / Nokturn

Aleksander Jan Szopa

Misterioso na wiolonczelę solo
Praeludium na wiolonczelę lub wiolę da gamba
Nokturn na wiolonczelę i fortepian

 

Otwierająca serię wydawniczą “A. J. Szopa Collection ” publikacja zawierająca kompozycje wiolonczelowe, w tym Praeludium skomponowane Krzysztof Penderecki in memoriam

979-0-801586-00-1

cena: 36,75 PLN

Aleksandra Joanna Garbal: Recitativo e arioso na wiolonczelę

Aleksandra Joanna Garbal

Recitativo e arioso na wiolonczelę

Recitativo e arioso per violoncello solo (2010) dedykowane pamięci  ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku dnia 10.IV 2010r. Prawykonanie odbyło się 25 V 2010r. Warszawa, Pałac Szustra. Pierwszą wykonawczynią była wiolonczelistka Katarzyna Świętochowska. Nagranie płytowe: 2017, Acte Prealable  AP 0416,  wyk. Jacek Gwizdon.

ISMN 979-0-801566-70-6

cena: 31,50 PLN

Katarzyna Kwiecień-Długosz: Światy wyobraźni

Katarzyna Kwiecień-Długosz

Światy wyobraźni na wiolonczelę i fortepian

Światy wyobraźni – pięć miniatur na wiolonczelę i fortepian o średnim i dużym stopniu trudności, uwzględniających wybrane przykłady rozszerzonych technik gry na wiolonczeli. Autorką utworów jest Katarzyna Kwiecień-Długosz – kompozytorka związana z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głos wiolonczeli opatrzony jest propozycją palcowania i smyczkowania autorstwa doświadczonego wiolonczelisty Wojciecha Kaszuby.

 

ISMN 979-0-801566-35-5

cena: 42 PLN

Katarzyna Kwiecień-Długosz: Światy dziecięce

Katarzyna Kwiecień-Długosz

Światy dziecięce na wiolonczelę i fortepian

Światy dziecięce – osiem miniatur na wiolonczelę i fortepian, pisanych z myślą o młodych i najmłodszych wykonawcach. Poszczególne miniatury inspirowane są obserwacją świata dzieci i dziecięcego postrzegania rzeczywistości. Autorką utworów jest dr Katarzyna Kwiecień-Długosz – kompozytorka związana z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głos wiolonczeli opatrzony jest propozycją palcowania i smyczkowania autorstwa doświadczonego wiolonczelisty Wojciecha Kaszuby.

 

ISMN 979-0-801566-34-8

cena: 36,75 PLN

Marcin Tadeusz Łukaszewski: Capriccio ad Carpaccio

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Capriccio ad Carpaccio na wiolonczelę solo

Tytuł utworu nawiązuje do nazwiska włoskiego malarza renesansowego Vittore Carpaccio (ok. 1465-1526), zaliczanego do czołowych mistrzów szkoły weneckiej. W moim utworze można próbować doszukiwać się inspiracji malarstwem włoskiego mistrza… [M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-9020126-7-6

cena: 36,75 PLN

Sławomir Zamuszko: Six Persons

Sławomir Zamuszko

Six Persons na wiolonczelę i fortepian

 

 

ISMN 979-0-9020105-3-8

cena: 36,75 PLN

Utwory kameralne: Zeszyt 2

Utwory kameralne
Zeszyt 2 – kolędy

W drugim zeszycie znalazły się kolędy w opracowaniu młodych współczesnych kompozytorów: Katarzyny Kwiecień-Długosz, Artura Żuchowskiego, Zuzanny Niedzielak, Jakuba Kowalewskiego, Joanny Podwojewskiej. W komplecie CD z głosami (PDF).

ISMN 979-0-9020105-1-1

cena: 42 PLN