ARTUR ŻUCHOWSKI – kompozytor, dyrygent i muzyk instrumentalista ur. 6 marca 1982 r. w Mławie. Ukończył klasę organów w Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku (2001), Akademię Muzyczną w Łodzi w zakresie kompozycji pod kierunkiem Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Podyplomowe Studia Kompozycji u Zbigniewa Bagińskiego w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej                        w Bydgoszczy. Od roku 2019 doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Jest laureatem  I Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego i I Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego, a także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2011 oraz stypendystą Funduszu Popierania Twórczości Muzycznej ZAiKS w roku 2011. Udzielał się też jako członek Stowarzyszenia „Ciechanowskie Forum Muzyczne”. W latach 2012-14 członek zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, od roku 2017 członek zarządu Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, od roku 2019 sekretarz zarządu.

W latach 2014-15 działacz na rzecz utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu i do chwili obecnej jej pierwszy dyrektor.