GRZEGORZ DUCHNOWSKI ukończył kompozycję w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pod kierunkiem prof. Sławomira Kaczorowskiego. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Za twórczość kompozytorską otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:
wyróżnienie w 44. Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2002), III nagroda na Śląskiej Trybunie Kompozytorów (2005), II nagroda i wyróżnienie w 46. Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2005), IV nagroda w X Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. K. Serockiego (2006), III nagroda w II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. G. Bacewicz (2006), II nagroda w konkursie kompozytorskim Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku (2006), II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Reinl-Preis (2008) w Wiedniu, II nagroda w Konkursie Kompozytorskim Probaltica (2008), I i III nagroda oraz 3 wyróżnienia w Konkursie Kompozytorskim Departamentu Kultury w Ministerstwie Obrony Narodowej na marsz wojskowy na orkiestrę dętą (2008), nominacja do Nagrody Mediów Publicznych Opus w 2008 i 2009, II nagroda w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. G. Bacewicz (2009), Ryngraf Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, za twórczą i artystyczną pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej (2009), III nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. G.Bacewicz (2012), I i III nagroda w VII Konkursie kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego (2013).
Był stypendystą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS latach w 2006, 2008, 2010 i 2014 oraz Kompozytorem sezonu 2014/2015 w Filharmonii Gorzowskiej.

Jego kompozycje były wykonywane na wielu festiwalach i koncertach, m.in. Musica Polonica Nova, Musica Moderna, Śląska Trybuna Kompozytorów, Świętokrzyskie Dni Muzyki, Generacje, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Portrety kompozytorów, Muzyczne Pory Roku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku oraz na koncertach w Belgii, Austrii, Holandii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, w tym na koncercie charytatywnym „Wednesday’s Child – Hope for Haiti”, a także transmitowane w TVP, Polskim Radiu oraz WRC – Radio New York.

Wykonawcami jego kompozycji byli m.in. Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra kameralna Filharmonii Narodowej, Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia Łódzka, Sinfonia Iuventus, Kwartludium, Royal String Quartet, Tonkünstler-Ensemble, Verdehr Trio, Spectra Ensemble, Unplugged Orchestra.

Ponadto w 2011, na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej, realizował projekt skierowany do szkół muzycznych II stopnia, polegający na skomponowaniu ok. 100 piosenek patriotyczno-religijnych zaaranżowanych na szkolne zespoły kameralne oraz orkiestry.
Bierze udział w seminariach i wykładach poświęconych jego twórczości. Artykuły o jego muzyce znalazły się w kilku czasopismach, m.in. „Ruch Muzyczny” , „Kultura i Biznes”.

Na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina i Akademii Techniczno-Humanistycznej wBielsku Białej powstały prace doktorskie poświęcone jego muzyce sakralnej oraz publikacje naukowe o jego technice kompozytorskiej.
We wszystkich dotychczasowych edycjach programu „Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie” zamówiono u niego utwory.