JAKUB KOWALEWSKI urodzony 2.II.1977 r. w Łodzi. Absolwent PPSM i PSM (obecnie OSM I i II st.) im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Ukończył teorię muzyki (2001) i kompozycję w klasie prof. Sławomira Kaczorowskiego (dyplom z wyróżnieniem, 2003) w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Otrzymał nagrodę główną w Konkursie Kompozytorskim „Maria Auxilium Christianorum” w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii za „Ave Maria na chór mieszany” (2003).  Zajął także I miejsce w VII Międzyuczelnianym Konkursie na Fugę organizowanym przez AM w Bydgoszczy (2002), oraz III nagrodę (ex aequo) w II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” w Częstochowie. W latach 2002-03 jego utwory były wykonywane na koncertach Koła Młodych ZKP podczas festiwalu „Warszawska Jesień”.

Obecnie zajmuje się niemal wyłącznie tworzeniem opracowań muzyki innych kompozytorów.