JERZY MĄDRAWSKI studia odbył w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Jurka. Jest czynnie koncertującym muzykiem oraz kompozytorem. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie jak również laureatem III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim (Sanok- 2017). Jest autorem ponad trzydziestu kompozycji na akordeon solo, zespoły kameralne z towarzyszeniem akordeonu oraz z orkiestrą symfoniczna. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się utwory publikowane  w wydawnictwach: Ars Musica, ASTRA, Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, Edition Rondo Prague w Czechach. Dokonał wielu prawykonań utworów polskiej muzyki współczesnej. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest autorem książki „Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon” (wyd. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000r.) oraz płyt CD: „Muzyka czasu i przestrzeni”, „Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą”, „:Cztery pory roku”, „Akordeonowe impresje”, Jerzy Mądrawski Labyrinth, Jerzy Mądrawski – Interferences.  Uczestniczył w konferencjach naukowych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych. Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora . Jest kierownikiem Katedry Muzyki UJK. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych.