Ks. MAREK CISOWSKI, ur. w 1966 r w Radomsku teolog, muzyk i poeta. Od roku 1990 kapłan Archidiecezji Częstochowskiej, od roku 1996 nauczyciel muzyki w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie a od 2005 roku wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. W roku 2001 ukończył Kierunek Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie Muzyka Kościelna. Jego magisterium napisane pod kier. ks. prof. dra hab. Kazimierza Szymonika “Graduały modus III, analiza muzykologiczna i interpretacja wykonawcza notacji neumatycznej wg Graduale Triplex” została nagrodzona na XIV Konkursie Prac Magisterskich organizowanym przez Akademię Muzyczną w Gdańsku. Zajmuje się pracą w zakresie dydaktyki muzycznej i animacją życia muzycznego. Z chórem seminaryjnym Seminarium Duchownego w Częstochowie nagrał m in 2 płyty CD. Płyta z koncertu kolęd nagrana LIVE  była wykorzystana w trakcie programu radiowego Redakcji Katolickiej Radia Katowice w czasie wigilijnego wieczoru kolęd w roku 2011. Druga płyta pt. “Przed kapłaństwem klękam…” zawiera utwory sakralne wykonywane przez chór seminaryjny, m in. motety Mariana Sawy skomponowane specjalnie dla chóru Seminarium w Częstochowie oraz kompozycje własne dyrygenta. Jest on też aktywny w zakresie twórczości sakralnej, jego dwie pieśni zostały opublikowane w śpiewniku Exultate Deo. W ostatnim czasie dał się poznać jako autor utworów wokalnych a cappella,wydanych przez Wydawnictwo MUZO w roku 2017 i trzech zeszytów kompozycji wydanych przez Wydawnictwo Ars Musica w latach 2018-2020. Prawykonanie Missa brevis modo antiquo napisanej ku czci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego zaplanowane na maj 2020 r. oczekuje na możliwość prezentacji niemożliwą w czasie pandemii, podobnie jak utwór “Lux aeterna” skomponowany jako modlitwa za jej ofiary.