MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI – pianista, teoretyk muzyki i kompozytor, ur. w 1972 w Częstochowie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1996) w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i dr hab. Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczelni: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej (1998) w klasie fortepianu prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki (2000) oraz Kompozycji (2016) w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 uzyskał w AMFC stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 – w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną w UMFC na stanowisku profesora Uczelni na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki oraz na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki.

Jest autorem książek: Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych(Warszawa 2016), Przewodnik po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna (Warszawa 2013), Twórczość fortepianowa Mariana Sawy (Warszawa 2012), Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945–2000 (Lublin 2007), Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość (Częstochowa 1997).

Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich XX i XXI w. Nagrał szereg płyt kompaktowych, m.in. płyty monograficzne z muzyką Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego, Franciszka Lessla, Stanisława Moniuszki. Jego utwory wykonywano w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Zostały także zarejestrowane przez Polskie Radio i na płytach CD.

Laureat II nagrody (I nie przyznano) w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo” oraz wyróżnienia I stopnia w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach. Otrzymał ponadto m.in. Nagrodę „Fryderyka” za płytę z utworami P. Perkowskiego, Nagrodę Rektora UMFC, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagrodę „Mater Verbi”.

Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Związku Artystów Wykonawców STOART, Instytutu Musica Sacra, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Towarzystwa im. Mariana Sawy (współzałożyciel, w l. 2006-2018 wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej.

www.marcinlukaszewski.eu