SŁAWOMIR KACZOROWSKI, urodzony w Łodzi w 1956 roku. Studiował kompozycję w klasie Bronisława Kazimierza Przybylskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, otrzymał dyplom magistra w roku 1981. Od 1981 r. zatrudniony w łódzkiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę kompozycji; obecnie na stanowisku profesora. W latach 1999-2005 prorektor ds. artystycznych i dydaktycznych, obecnie kierownik Katedry Kompozycji. Dyrektor artystyczny łódzkiego festiwalu muzyki współczesnej „Musica Moderna”. Jest również prezesem Łódzkiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Wielokrotnie brał udział w pracach jury, zarówno krajowych jak i zagranicznych konkursów wykonawczych – chóralnych i muzyki współczesnej. Laureat wielu nagród krajowych konkursów kompozytorskich.

Jego utwory były wykonywane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim na festiwalach muzyki współczesnej, jak i na konkursach wykonawczych – przede wszystkim chóralnych i akordeonowych.