TOMASZ KRAWCZYK urodził się 28 stycznia 1980 roku w Lublinie. W roku 2000 ukończył  z wyróżnieniem  Szkołę    Muzyczną I  i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie   w klasie fortepianu  mgr  Ewy Stępki. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewiczów w Łodzi, którą ukończył  dyplomem  z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Bogusława Wódki w 2005 roku.         W tym samym roku  został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest  asystentem w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki Instytutu Muzyki  Wydziału Artystycznego UMCS oraz nauczycielem klasy fortepianu w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

Tomasz Krawczyk był stypendystą: Ministra Kultury(2004/2005), Prezesa  Rady Ministrów(1997/1998) oraz Prezydenta Miasta Lublina(wielokrotnie).

W 2004 otrzymał Wyróżnienie na XV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej       im.Kiejstuta Bacewicza w Łodzi. W tym samym roku brał udział w  I Międzyuczelnianym Konkursie Chopinowskim  im. M. Magina w Łodzi(kwalifikacja do II etapu-Finału). Był wielokrotnie nagradzany za wyróżniający akompaniament na konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W 2000 roku T. Krawczyk wykonał własną kompozycję ,, Fantazja miłosna ” na fortepian i  orkiestrę smyczkową na Międzynarodowym Festiwalu ,, Pro Archi  Jesenik 2000”(Czechy). W 2002 roku wystąpił na Ogólnopolskiej Sesji Artystyczno-Naukowej w 175 rocznicę śmierci Ludwiga van Beethovena. W roku 2005 wykonał wraz z Filharmonią Łódzką „Rapsodię na temat Paganiniego” op.43 S. Rachmaninowa. W sierpniu 2006 roku wystąpił z cyklem recitali chopinowskich w Żelazowej Woli. W roku 2008 wykonał Koncert fortepianowy f-moll op. 21  F. Chopina  w Filharmonii Lubelskiej, a w roku 2020  był solistą w Koncercie na 4 fortepiany J.S. Bacha. Występował  również m.in.: w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, Pałacu Scheiblerów w Łodzi, Teatrze Starym w Lublinie,  Pałacu Małachowskich w Nałęczowie, Akademii Muzycznej w Łodzi  oraz   Rustkammer des Rathauses w Munster( Niemcy).

Brał udział  w licznych  kursach pianistycznych i lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów polskich i zagranicznych( A. Jasiński, L. Grychtołowna, B. Kawalla, T. Chmielewski, M.Claude-Werchowska, V.Vitaite, M. Markov, K. Seibert)

Był uczestnikiem seminarium kompozytorskiego prof. Stanisława Moryto( Białystok, 2000)