WOJCIECH TRĘBICKI

Urodzony w 1985 roku. W 2008 r. uzyskał tytuł magistra w Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie kompozycji prof. Zygmunta Krauzego.