Juliusz Karcz: Zapomniane melodie

Juliusz KarczZapomniane melodie na saksofon altowy lub altówkę i fortepian Zapomniane tańce – cykl siedmiu miniatur pisany z myślą o młodych wykonawcach. Poszczególne miniatury stanowią nawiązanie do bliskich kompozytorowi klasycznych form tanecznych, którym pragnie on przywrócić należne im miejsce w repertuarze młodych kameralistów. Ich twórcą jest Juliusz Karcz – kompozytor o najbogatszym dorobku na Ziemi Lubuskiej, twórca … [Read more…]

Juliusz Karcz: Zapomniane tańce

Juliusz KarczZapomniane tańce na saksofon altowy lub altówkę i fortepian Zapomniane tańce – cykl ośmiu miniatur pisany z myślą o młodych wykonawcach. Poszczególne miniatury stanowią nawiązanie do bliskich kompozytorowi ludowych  form tanecznych, którym pragnie on przywrócić należne im miejsce w repertuarze młodych kameralistów. Ich twórcą jest Juliusz Karcz – kompozytor o najbogatszym dorobku na Ziemi Lubuskiej, twórca … [Read more…]

Sławomir Kaczorowski: Cantabile

Sławomir KaczorowskiCantabile na altówkę solo   ISMN 979-0-9020105-2-8cena: 26,25 PLN