Nazywam się Marek Kunicki i przedmiotem działalności mojej firmy jest opracowywanie szeroko rozumianej grafiki nutowej w celu umieszczania jej w publikacjach (książki, broszury, prezentacje), pracach naukowych (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, i in.) a także kompleksowe przygotowywanie partytur: przepisywanie na podstawie rękopisów, przygotowywanie do wydania, sporządzanie głosów orkiestrowych (tzw. orkiestrówek), sporządzanie materiałów nutowych utworów rejestrowanych w ZAIKS (tzw. fortepianówki).