Wszystkim kompozytorkom i kompozytorom,
teoretykom i muzykologom,
instrumentalistom i śpiewakom,
dyrygentkom i dyrygentom,
prezesom i dyrektorom,
wszystkim kochającym muzykę,
wszystkim dobrym ludziom
– wszystkiego muzycznego
– wszystkiego najlepszego
– wszystkiego przepięknego!!!

Marek Kunicki