Z wielką przyjemnością anonsuję nową, autorską szkołę na klarnet znakomitego klarnecisty i pedagoga  Arkadiusza Adamskiego, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach pt. Rainbow Clarinet – Szkoła na klarnet.

Publikacja ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Ars musica. Szczegóły wkrótce…