W listopadzie 2021 ukaże się duet Illusions na klarnet i saksofon tenorowy dr hab. Łukasza Wójcickiego – saksofonisty, kameralisty, pedagoga, kompozytora związanego z łódzką Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów.

Duet powstał przy ścisłej współpracy z klarnecistą dr hab. Robertem Stefańskim. W utworze odnaleźć można silne zaznaczenie tendencji różnicowania sposobów wydobycia dźwięku, charakterystyczne dla sonoryzmu i współczesnej solowej twórczości przeznaczonej na instrumenty dęte. Dodatkowym elementem, dość typowym dla twórczości saksofonowej, jest także potraktowanie poszczególnych elementów dość swobodnie, nawiązując w jakimś sensie do muzyki improwizowanej.

Illusions zostały nagrane w albumie Landscape of Saxophone – Łukasz Wójcicki wydanym przez Ars Sonora.