Anna Liszewska Folklor jako inspiracja twórczości wybranych kompozytorów słowiańskich XIX i XX wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013