Notes muzyczny nr 1/2014, Akademia Muzyczna im G. i K. Bacewiczów w Łodzi