Notes muzyczny nr 3/2014, Akademia Muzyczna im G. i K. Bacewiczów w Łodzi