Artur Żuchowski

Piano Sonata No. 1

Kolejna publikacja serii “From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”.

W licznym zbiorze polskich sonat fortepianowych XX i XXI wieku znaczące miejsce zajmują sonaty napisane przez średnią i najmłodszą generację twórców polskich. Należy do nich jednoczęściowa pierwsza “Sonata” Artura Ƶuchowskiego (2005) – jedno z najciekawszych dzieł tego gatunku, obok m.in. sonat Artura Cieślaka, Tomasza Kamieniaka, Marcina Kopczyńskiego czy Artura Zagajewskiego. Prawykonanie “Sonaty” odbyło się w 2006 roku podczas wiosennej sesji festiwalu muzyki współczesnej Musica Moderna w łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów (Agata Szukalska-Ostrowska – fortepian). 

Jest to kompozycja jednoczęściowa, w której można wyodrębnić kilka większych całości, zbliżająca się w pewnym zakresie do formy allegra sonatowego. Można w niej bowiem odnaleźć współczynniki allegra sonatowego z ekspozycją, rodzajem przetworzenia i zrębami repryzy zakończonej kodą. Można również odnaleźć w samej ekspozycji dwie kontrastujące myśli muzyczne. Kompozytor, jak sam wspomina, bardziej zainspirował się jednak źródłosłowem sonaty (od wł. sonare = brzmieć) aniżeli samą formą sonatową. “Sonata” Ƶuchowskiego włącza się w nurt zróżnicowanych, zindywidualizowanych, a przez to ciekawych ujęć formy, której ramy zdaje się określać tytuł Sonata, wpisując się zarazem w dzieje tego bogatego i jednego z najważniejszych w muzyce gatunków muzycznych.
[Marcin Tadeusz Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-42-3

cena: 36,75 PLN
najniższa cena sprzed 30 dni: 36,75 PLN

Pobierz demo PDF