Bogdan Dowlasz

Fresk
na akordeon

Publikacja w ramach serii wydawniczej “Dowlasz Collection” w nowej szacie graficznej, poddana wnikliwej korekcie odautorskiej oraz edycyjnej.

979-0-601566-98-0

cena: 42 PLN