Bogdan Dowlasz: Accordarium

Bogdan Dowlasz

Accordarium na akordeon solo

Jedna z najnowszych kompozycji prof. Bogdana Dowlasza na akordeon solo (2020), dedykowana prof. Elżbiecie Rosińskiej.

979-0-801586-16-2

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Dialogus musarum

Bogdan Dowlasz

Dialogus musarum
na akordeon

Publikacja w ramach serii wydawniczej “Dowlasz Collection” w nowej szacie graficznej, poddana wnikliwej korekcie odautorskiej oraz edycyjnej.

979-0-601566-97-3

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Fresk

Bogdan Dowlasz

Fresk
na akordeon

Publikacja w ramach serii wydawniczej “Dowlasz Collection” w nowej szacie graficznej, poddana wnikliwej korekcie odautorskiej oraz edycyjnej.

979-0-601566-98-0

cena: 42 PLN

Bogdan Dowlasz: Na dobry początek… Vol. 1

Bogdan Dowlasz

Na dobry początek… Vol. 1
na akordeon

Publikacja otwierająca autorską serię wydawniczą “Dolasz Collection” – doskonale znanych akordeonistom pedagogicznych utworów prof. Bogdana Dowlasza. Utwory zostały poddane wnikliwej korekcie odautorskiej i edycyjnej, by w nowej odsłonię wydawniczej trafić do młodych adeptów gry na akordeonie. W pierwszym zeszycie znajdują się utwory:

 • Wycinanka
 • Trzy tańce polskie
 • Sonatina piccola
 • Zabawy dziecięce

979-0-801566-95-9

cena: 36,75 PLN

Bogdan Dowlasz: W stronę polifonii 1

Bogdan Dowlasz

W stronę polifonii Vol. 1
na akordeon

Znakomity zbiór pedagogicznych utworów polifonicznych na akordeon, wprowadzających młodych akordeonistów w pojęcia kanonu, imitacji czy kontrapunktu. Doskonale znane utwory prof. Dowlasza poddane zostały rewizji edycyjnej oraz korekcie odautorskiej, by w nowym układzie trafić do młodych adeptów gry na akordeonie. Zbiór dostosowany jest do wykonywania zarówno na akordeonach nie wyposażonych w manuał melodyczny, jak też posiadających ów manuał. Publikacja zawiera kilkanaście utworów: samodzielnych – pojedynczych oraz scalonych jako małe suity:

 • Zabawa z echem
 • W starym zamku
 • Echo
 • Rozmowa
 • Lustrzane zajączki
 • Zagadka
 • Im dalej w las…
 • Etiuda
 • Mała ballada
 • Mała suita

979-0-601566-96-6

cena: 36,75 PLN