wydawnictwo

Oferta wydawnicza:

  • profesjonalne przygotowanie do druku oraz skład DTP (Desktop Publishing)
  • wydanie pojedynczego utworu lub zbioru
  • możliwość nadania numeru ISBN lub ISMN
  • dowolna ilość nakładu (od kilkudziesięciu egzemplarzy)

 


Zamówienia wydanych materiałów nutowych proszę kierować poprzez e-mail bądź telefonicznie (zakładka KONTAKT).

Wszystkie publikacje Ars musica są również dostępne w księgarni muzycznej Alenuty.pl:

logo_alenuty_big

 


NOWOŚĆ

Artur Żuchowski

Piano Sonata No. 1

Kolejna publikacja serii „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”.

W licznym zbiorze polskich sonat fortepianowych XX i XXI wieku znaczące miejsce zajmują sonaty napisane przez średnią i najmłodszą generację twórców polskich. Należy do nich jednoczęściowa pierwsza „Sonata” Artura Ƶuchowskiego (2005) – jedno z najciekawszych dzieł tego gatunku, obok m.in. sonat Artura Cieślaka, Tomasza Kamieniaka, Marcina Kopczyńskiego czy Artura Zagajewskiego. Prawykonanie „Sonaty” odbyło się w 2006 roku podczas wiosennej sesji festiwalu muzyki współczesnej Musica Moderna w łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów (Agata Szukalska-Ostrowska – fortepian). 

Jest to kompozycja jednoczęściowa, w której można wyodrębnić kilka większych całości, zbliżająca się w pewnym zakresie do formy allegra sonatowego. Można w niej bowiem odnaleźć współczynniki allegra sonatowego z ekspozycją, rodzajem przetworzenia i zrębami repryzy zakończonej kodą. Można również odnaleźć w samej ekspozycji dwie kontrastujące myśli muzyczne. Kompozytor, jak sam wspomina, bardziej zainspirował się jednak źródłosłowem sonaty (od wł. sonare = brzmieć) aniżeli samą formą sonatową. „Sonata” Ƶuchowskiego włącza się w nurt zróżnicowanych, zindywidualizowanych, a przez to ciekawych ujęć formy, której ramy zdaje się określać tytuł Sonata, wpisując się zarazem w dzieje tego bogatego i jednego z najważniejszych w muzyce gatunków muzycznych.
[Marcin Tadeusz Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-42-3

cena: 30 PLN


NOWOŚĆ

Aleksander Jan Szopa

Piano Works

Kolejna publikacja serii „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski” zawierająca 4 kompozycje Aleksandra Jana Szopy.

Zbiór zawiera wybór utworów fortepianowych Aleksandra Jana Szopy: Rotę – inspiracje, Toccatę fortepianową nr 1, Nokturn nr 2 oraz Trzy małe impromptus.

Zainspirowany Rotą Nowowiejskiego i Konopnickiej młody warszawski kompozytor napisał w 2014 r. fantazję fortepianową w stylu brillant opartą na temacie znanej pieśni. Było to drugie dzieło fortepianowe w jego dorobku, a dziesiąte od chwili, kiedy zaczął komponować. Prawykonanie utworu przez kompozytora miało miejsce 7 listopada 2014 w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Kompozytor zdaje się nawiązywać w nim do wzorców przedchopinowskich. Można tu odnaleźć podobieństwa do muzyki Lessla, Elsnera, Kurpińskiego czy Szymanowskiej. 

Toccata fortepianowa nr 1 to dzieło wirtuozowskie, nawiązujące do tradycji gatunku. Pierwszy raz zabrzmiała w interpretacji autora na koncercie towarzyszącym zakończeniu jego nauki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie (3 czerwca 2016). W XX wieku popularność zdobyły toccaty Chaczaturiana i Prokofiewa. Zapoczątkowały one tzw. idiom toccatowy, którego główną cechą jest użycie techniki diadochokinetycznej (jest to przemienna gra rąk – najczęściej repetycje tego samego dźwięku lub akordów). Wpisał się w ten idiom również Aleksander Jan Szopa, tworząc błyskotliwą, wirtuozowską i aforystyczną toccatę.

Prawykonanie Nokturnu nr 2 miało miejsce w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (26 lutego 2017, Sala Kameralna im. Henryka Melcera) – w interpretacji kompozytora. Nokturn ma budowę odcinkową, w której można wyróżnić trzy główne ogniwa. W pierwszym nastrój jest impresyjny i wyciszony. Na uzyskanie tego nastroju wpływają kolorystyczne zmiany tonacji. W drugim ogniwie kompozytor prezentuje śpiewną linię melodyczną, a z czasem wykorzystuje zróżnicowane środki techniki pianistycznej, dzięki którym buduje szereg ekspresyjnych kulminacji. Ogniwo trzecie ma charakter quasi improwizacyjny. W całości nokturn jest wybitnie romantyczny, z nieznacznymi odniesieniami do impresjonizmu.

Three small impromptus for piano to cykl trzech miniatur z elementami swobodnie prowadzonej narracji muzycznej. Nie są to improwizacje w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz ich przebieg, częściowo notacja muzyczna, zachęcają wykonawcę do bardziej elastycznego i kreatywnego podejścia do gry. Cykl składa się z utworów o następujących tytułach: I – The Horizon, II – Nostalgia, III – Awakening & Hope.
[Marcin Tadeusz Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-40-9

cena: 30 PLN


NOWOŚĆ

Wojtek Łukaszewski

Star Storms na fortepian

Kolejna publikacja na fortepian solo w kolekcji „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”. Jest to wirtuozowskie dzieło Star Storms szesnastoletniego Wojtka Łukaszewskiego (ur. 2001). Za tę kompozycję otrzymał on Grand Prix na I Międzyszkolnym Konkursie Kompozytorskim w Warszawie. Utwór był kilkakrotnie prezentowany, m.in. w Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tytuł utworu swobodnie nawiązuje do tematyki gwiazd, zaś jego przebieg i tworzywo dźwiękowe wywołują skojarzenia z muzyką filmową i rozrywkową. Utwór jest żywy i energiczny. Mimo że wyszedł spod pióra młodego kompozytora przedstawia wysoką wartość artystyczną, nieszablonowe rozwiązania dźwiękowe i wysoki stopień trudności wykonawczych. Kompozycja atrakcyjna dla wykonawców i słuchaczy.[M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-16-4

cena: 25 PLN