KATARZYNA KWIECIEŃ-DŁUGOSZ – kompozytorka i tłumaczka, urodzona w Głogowie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Tam też zaczęła komponować pod kierunkiem prof. Juliusza Karcza. Studiowała w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu (w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem), na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana, studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych), a także w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Podyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej) oraz na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Podyplomowe studia arteterapii).

Laureatka konkursów kompozytorskich w Polsce i za granicą (m. in. Reinl Preis 2003 w Wiedniu, Austria, Suoni di fiaba w Vittorio Veneto, Włochy, Alfredo Casella w Sienie, Włochy). Jej utwory były wielokrotnie wykonywane w całej Polsce, wielu krajach Europy, a także w Australii, Kanadzie, USA i w Wietnamie. Komponowała m. in. dla pianisty Marcina Dominika Głucha, Stowarzyszenia Mozart 2003, chórów Politechniki Szczecińskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Sepia Ensemble, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, na zamówienie organizatorów Niedergrafschafter Musikhighlight, Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego w Gdańsku. Jej kompozycje były prezentowane m. in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu, Festiwalu Sakralnyj Prostir we Lwowie na Ukrainie, Festiwalu Muzyki Współczesnej „Osmose” w Luksemburgu i Brukseli (Belgia), Festiwalu Muzyki Współczesnej „Turbulences Sonores” w Montpellier (Francja), Światowego Kongresu Carillonowego w Barcelonie (Hiszpania) oraz międzynarodowych festiwali carillonowych we Francji, Holandii i na Litwie. Brała także udział w międzynarodowym projekcie kompozytorskim niemieckiej pianistki Susanne Kessel „250 piano pieces for Beethoven” oraz w obchodach roku beethovenowskiego w Bonn (Niemcy).

Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Niemieckiej Rady Muzycznej oraz kraju związkowego Brandenburgii. Posiada stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.

Ponadto jest tłumaczem języka niemieckiego. Jej tłumaczenia tekstów o tematyce muzycznej i muzykologicznej są opublikowane w czasopismach i monografiach o tematyce muzycznej. Współpracowała m. in. z czasopismem „Glissando”, Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Wydawnictwem Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Wydawnictwem Naukowym PWN. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego. Zawodowo związana jest z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta i pełni funkcję kierownika Zakładu Kompozycji i Teorii Muzyki.