PAWEŁ KWAPIŃSKI (ur. 06.01.1988) – ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie gitary Joanny Rudnickiej. Odbył studia licencjackie na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie kompozycji Prof. Andrzeja Dziadka. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji Prof. Pawła Łukaszewskiego. W latach 2013-2017 warsztat kompozytorski pogłębiał w ramach Podyplomowych Studiów Kompozycji w UMFC w klasie prof. Mariana Borkowskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W roku 2018 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora sztuk muzycznych w specjalności “kompozycja” (promotor: prof. dr hab. Marian Borkowski) w UMFC.

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich (m.in.: I Konkurs Kompozytorski Koła Naukowego WKDiTM UMFC w Warszawie, III Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego, Konkurs Kompozytorski z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu, IX Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego, 55. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda – I miejsce) i instrumentalistycznych (m.in.: IV Konfrontacje Gitarzystów w Pucku, III Spotkanie Metodyczne Gitarzystów – najwyższa punktacja, IV Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej w Kielcach – I miejsce, XVIII Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej w Koninie – I miejsce, V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej w Ełku – I miejsce). Ponadto był finalistą Jean Sibelius Composition Competition. Otrzymał stypendia Ministerstwa Kultury i Tożsamości Narodowej w Rumunii oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Twórczość Pawła Kwapińskiego obejmuje muzykę instrumentalną (solową, kameralną i symfoniczną), chóralną oraz elektro-akustyczną. Jego kompozycje były wykonywane przez uznanych solistów, zespoły oraz orkiestry. Współpracował także z cenionymi muzykami jazzowymi. Wiele jego utworów zostało wykonanych w ramach festiwali, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Warszawskie Spotkania Muzyczne, „Muzyczna Scena Młodych” w Toruniu, Gdańskie Impresje Muzyczne, Nowe Akordeonowe Konwencje, Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej XX i XXI Wieku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting, IX Bałtycki Festiwal Nauki.

Jako instrumentalista wykonał wiele solowych koncertów w Polsce i poza granicą (m.in. Kraków – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego [dwukrotnie]; Włochy, Mediolan – Teatro dei Filodrammatici; Francja – cykl koncertów w ramach XI Festival de Musique Baroque d’Auvergne).

Prowadził działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej w Warszawie oraz kursy instrumentalne w Wiśle. W latach 2013-2016 wykładał w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Uczestniczył jako referent i słuchacz w wielu konferencjach naukowych, m.in.: „International Composers’ Forum” w Bukareszcie, „Dialog nowoczesności z tradycją” w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.

Powstało kilka prac naukowych dotyczących twórczości muzycznej Kwapińskiego: Marcin Tadeusz Łukaszewski, „The Piano Dance” Pawła Kwapińskiego: nowe drogi czy synteza muzyki fortepianowej?, „Aspekty Muzyki” tom 8, Gdańsk 2018; Marcin Tadeusz Łukaszewski, Twórczość fortepianowa kompozytorów polskich w latach 2000-2017 na przykładzie wybranych utworów, „Seminare” tom 39 nr 1, Warszawa 2018; Maciej Lange, Sposób kształtowania sonorystyki w utworach na multiperkusję solo na przykładzie kompozycji Mariana Borkowskiego, Alicji Gronau i Pawła Kwapińskiego, dysertacja doktorska, Gdańsk 2019.