1) Nowa seria wydawnicza składająca się z kompozycji dydaktycznych oraz koncertowych na akordeon profesora Bogdana Dowlasza „Dowlasz Collection”:

 • Na dobry początek (w zbiorze m.in Sonatina piccola)
 • W stronę polifonii
 • Fresk
 • Dialogus musarum

2) Kolejne publikacje w serii wydawniczej „M. T. Łukaszewski Didactic Music” zawierające szereg etiud profesora Marcina Tadeusza Łukaszewskiego:

 • Trzy etiudy akademickie
 • 4 Etiudy transcendentalne – Cztery pory roku
 • 12 Etiud koncertowych

3) Nowa seria wydawnicza składająca się z utworów klawesynowych dedykowanych cenionej wykonawczyni, spodkobierczyni wybitnej klawesynistki polskiej Elżbiety Chojnackiej – „Aleksandra Gajecka-Antosiewicz Collection”

 • M. T. Łukaszewski Etiudy koncertowe na klawesyn

4) Bezprecedensowa publikacja: utwór na carillon, powstały w wyniku inspiracji zaistniała sytuacją koronawirusową, wykonany na carillonie Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku

 • Katarzyna Kwiecień Długosz Ad fontes na carillon solo

5) Kolejna publikacja w ramach serii wydawniczej „Paweł Gusnar Collection” – zbioru utworów dedykowanych znakomitemu saksofoniście i przezeń polecanych i firmowanych – profesorowi Pawłowi Gusnarowi:

 • M. T. Łukaszewski Three Duets
 • Alicja Gronau Lapidaria

6) Nowa seria wydawnicza utworów młodego, cenionego kompozytora Aleksandra Jana Szopy – „A. J. Szopa Collection”, zawierająca utwory wiolonczelowe:

 • Misterioso na wiolonczelę solo
 • Praeludium na wiolonczelę lub wiolę da gamba
 • Nokturn na wiolonczelę i fortepian

Wszystkie publikacje są dostępne w zakładce WYDAWNICTWO opatrzone jako nowości