Przez najbliższy rok Ars musica będzie partnerem PWM w zakresie sporządzania grafiki nutowej, w wyniku pozytywnego zaaprobowania jakościowego oraz pomyślnego rozstrzygnięcia przetargu. To (po raz kolejny) dla mnie wielkie wyróżnienie oraz zarazem wyzwanie…
[Marek Kunicki]