Nowa, bezprecedensowa publikacja na saksofon, zawierająca kompleksowe rozwiązania: utwory we wszystkich tonacjach koła kwintowego, w różnych metrach (ćwierćnutowe, ósemkowe oraz metrum z wartościami dodanymi), szereg różnych artykulacji oraz poziomów dynamicznych, ponadto znajdziemy obok utworów metrycznych – ametryczne, obok tonalnych – atonalne, etc..
Publikacja firmowana jest przez prof. Pawła Gusnara.
Szczegóły niebawem…