Marcin Tadeusz Łukaszewski (red.) Pokora wobec piękna sztuki dźwięków. O twórczości Mariana Sawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2017