Michał Rot Dzieła kameralne Maxa Regera. Inspiracja twórczością wielkich kompozytorów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2017