Aleksandra Joanna Garbal: Five Preludes

Aleksandra Joanna Garbal

Five Preludes  na fortepian

Kolejna publikacja dedykowana znakomitemu pianiście i kompozytorowi Marcinowi Tadeuszowi Łukaszewskiemu w ramach serii wydawniczej From the Repertoire of M. T. Łukaszewski.

ISMN 979-0-801566-49-2

cena: 36,75 PLN

Artur Ƶuchowski: Piano Sonata No. 1

Artur Żuchowski

Piano Sonata No. 1

Kolejna publikacja serii “From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”.

W licznym zbiorze polskich sonat fortepianowych XX i XXI wieku znaczące miejsce zajmują sonaty napisane przez średnią i najmłodszą generację twórców polskich. Należy do nich jednoczęściowa pierwsza “Sonata” Artura Ƶuchowskiego (2005) – jedno z najciekawszych dzieł tego gatunku, obok m.in. sonat Artura Cieślaka, Tomasza Kamieniaka, Marcina Kopczyńskiego czy Artura Zagajewskiego. Prawykonanie “Sonaty” odbyło się w 2006 roku podczas wiosennej sesji festiwalu muzyki współczesnej Musica Moderna w łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów (Agata Szukalska-Ostrowska – fortepian). 

Jest to kompozycja jednoczęściowa, w której można wyodrębnić kilka większych całości, zbliżająca się w pewnym zakresie do formy allegra sonatowego. Można w niej bowiem odnaleźć współczynniki allegra sonatowego z ekspozycją, rodzajem przetworzenia i zrębami repryzy zakończonej kodą. Można również odnaleźć w samej ekspozycji dwie kontrastujące myśli muzyczne. Kompozytor, jak sam wspomina, bardziej zainspirował się jednak źródłosłowem sonaty (od wł. sonare = brzmieć) aniżeli samą formą sonatową. “Sonata” Ƶuchowskiego włącza się w nurt zróżnicowanych, zindywidualizowanych, a przez to ciekawych ujęć formy, której ramy zdaje się określać tytuł Sonata, wpisując się zarazem w dzieje tego bogatego i jednego z najważniejszych w muzyce gatunków muzycznych.
[Marcin Tadeusz Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-42-3

cena: 36,75 PLN

Aleksander Jan Szopa: Piano Works

Aleksander Jan Szopa

Piano Works

Kolejna publikacja serii “From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski” zawierająca 4 kompozycje Aleksandra Jana Szopy.

Zbiór zawiera wybór utworów fortepianowych Aleksandra Jana Szopy: Rotę – inspiracje, Toccatę fortepianową nr 1, Nokturn nr 2 oraz Trzy małe impromptus.

Zainspirowany Rotą Nowowiejskiego i Konopnickiej młody warszawski kompozytor napisał w 2014 r. fantazję fortepianową w stylu brillant opartą na temacie znanej pieśni. Było to drugie dzieło fortepianowe w jego dorobku, a dziesiąte od chwili, kiedy zaczął komponować. Prawykonanie utworu przez kompozytora miało miejsce 7 listopada 2014 w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Kompozytor zdaje się nawiązywać w nim do wzorców przedchopinowskich. Można tu odnaleźć podobieństwa do muzyki Lessla, Elsnera, Kurpińskiego czy Szymanowskiej. 

Toccata fortepianowa nr 1 to dzieło wirtuozowskie, nawiązujące do tradycji gatunku. Pierwszy raz zabrzmiała w interpretacji autora na koncercie towarzyszącym zakończeniu jego nauki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie (3 czerwca 2016). W XX wieku popularność zdobyły toccaty Chaczaturiana i Prokofiewa. Zapoczątkowały one tzw. idiom toccatowy, którego główną cechą jest użycie techniki diadochokinetycznej (jest to przemienna gra rąk – najczęściej repetycje tego samego dźwięku lub akordów). Wpisał się w ten idiom również Aleksander Jan Szopa, tworząc błyskotliwą, wirtuozowską i aforystyczną toccatę.

Prawykonanie Nokturnu nr 2 miało miejsce w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (26 lutego 2017, Sala Kameralna im. Henryka Melcera) – w interpretacji kompozytora. Nokturn ma budowę odcinkową, w której można wyróżnić trzy główne ogniwa. W pierwszym nastrój jest impresyjny i wyciszony. Na uzyskanie tego nastroju wpływają kolorystyczne zmiany tonacji. W drugim ogniwie kompozytor prezentuje śpiewną linię melodyczną, a z czasem wykorzystuje zróżnicowane środki techniki pianistycznej, dzięki którym buduje szereg ekspresyjnych kulminacji. Ogniwo trzecie ma charakter quasi improwizacyjny. W całości nokturn jest wybitnie romantyczny, z nieznacznymi odniesieniami do impresjonizmu.

Three small impromptus for piano to cykl trzech miniatur z elementami swobodnie prowadzonej narracji muzycznej. Nie są to improwizacje w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz ich przebieg, częściowo notacja muzyczna, zachęcają wykonawcę do bardziej elastycznego i kreatywnego podejścia do gry. Cykl składa się z utworów o następujących tytułach: I – The Horizon, II – Nostalgia, III – Awakening & Hope.
[Marcin Tadeusz Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-40-9

cena: 36,75 PLN

Paweł Kwapiński: The Piano Dance

Paweł Kwapiński

The Piano Dance na fortepian solo

Kolejna publikacja na fortepian solo w kolekcji „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski” wydana w ekskluzywnej formie kart formatu A3.

“The Piano Dance” Pawła Kwapińskiego jest jednym z najciekawszych dzieł pod względem fakturalnym, techniki kompozytorskiej i języka muzycznego ostatnich lat. Jest rodzajem rozbudowanego poematu fortepiano- wego o czasie trwania 10 minut. Kompozytor wykorzystał elementy aleatoryzmu montażowego, nasuwające skojarzenia z fortepianowymi utworami Kazimierza Serockiego i Karlheinza Stockhausena.

[M. T. Łukaszewski]

 

ISMN 979-0-801566-30-0

cena: 47,25 PLN

Jakub Szafrański: Toccata Hoffata

Jakub Szafrański

Toccata Hoffata na fortepian

Kolejna publikacja z serii “From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”

 

ISMN 979-0-801566-12-6

cena: 36,75 PLN

Piotr Gryska: Toccata

Piotr Gryska

Toccata na fortepian

Kolejna publikacja na fortepian solo w kolekcji „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”.

“Toccata” Piotra Gryski jest utworem jednoczęściowym o odcinkowej budowie, złożonym z kilku skontrastowanych ogniw. Ogniwa motoryczne kontrastują z dwoma ogniwami kantylenowymi, przy zachowaniu ruchliwej, motorycznej narracji całego przebiegu. Podstawą tego przebiegu jest energiczny, figuracyjny temat pojawiający się na początku utworu. “Toccata” należy do utworów trudnych technicznie, wymagających od pianisty techniki, gotowości palcowej, a także kondycji fizycznej. Jest równocześnie utworem niezwykle efektownym, wpisującym się na listę najlepszych toccat fortepianowych XX i XXI wieku. Prawykonanie utworu miało miejsce 6 maja 2016 roku w Akademii Sztuki w Szczecinie (Pałac pod Globusem) podczas koncertu Nowa muzyka (Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian).
[M. T. Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-14-0

cena: 36,75 PLN

Wojtek Łukaszewski: Star Storms

Wojtek Łukaszewski

Star Storms na fortepian

Kolejna publikacja na fortepian solo w kolekcji „From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski”. Jest to wirtuozowskie dzieło Star Storms szesnastoletniego Wojtka Łukaszewskiego (ur. 2001). Za tę kompozycję otrzymał on Grand Prix na I Międzyszkolnym Konkursie Kompozytorskim w Warszawie. Utwór był kilkakrotnie prezentowany, m.in. w Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tytuł utworu swobodnie nawiązuje do tematyki gwiazd, zaś jego przebieg i tworzywo dźwiękowe wywołują skojarzenia z muzyką filmową i rozrywkową. Utwór jest żywy i energiczny. Mimo że wyszedł spod pióra młodego kompozytora przedstawia wysoką wartość artystyczną, nieszablonowe rozwiązania dźwiękowe i wysoki stopień trudności wykonawczych. Kompozycja atrakcyjna dla wykonawców i słuchaczy.[M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-16-4

cena: 31,50 PLN

Paweł Michał Chmielnicki: Piano Works

Paweł Michał Chmielnicki

Piano Works na fortepian

Zbiór pięciu utworów Nocturne, Toccata, Ephemeral, Longing…, For Friends – jako pierwsza publikacja kolekcji From the Repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski. Zeszyt jest ilustrowany pracami plastycznymi Antoniego Marii Marka, które korespondują z poszczególnymi utworami.

Proponowana seria partytur zawiera utwory polskich twórców XX i XXI wieku. Są to kompozycje z mojego repertuaru pianistycznego. Większość z nich miałem zaszczyt pierwszy raz zagrać na różnych koncertach. [M.T.Łukaszewski]

ISMN 979-0-801566-10-2

cena: 47,25 PLN