Michał Rot Dzieła kameralne Maxa Regera. Inspiracja twórczością wielkich kompozytorów

Michał Rot Dzieła kameralne Maxa Regera. Inspiracja twórczością wielkich kompozytorów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2017

Anna Liszewska Folklor jako inspiracja twórczości wybranych kompozytorów słowiańskich XIX i XX wieku

Anna Liszewska Folklor jako inspiracja twórczości wybranych kompozytorów słowiańskich XIX i XX wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013